Mathe-Team (organisatorische Fragen zur Mathematik I Maschinenbauer)

Büro: Pontdriesch 10, Raum

Telefon:


Professoren und Dozenten

Büro: Pontdriesch 10, Raum 213

Telefon: +49 241 80-94552


Büro: Pontdriesch 14, Raum 206 (Altbau)

Telefon: +49 241 80-96950


Büro: Pontdriesch 14, Raum 202

Telefon: +49 241 80-97828


Büro: Pontdriesch 10, Raum 204

Telefon: +49 241 80-96953


Geschäftszimmer

Büro: Pontdriesch 10, Raum 212

Telefon: +49 241 80-94540


Post-Doktoranden

Büro: Pontdriesch 10, Raum 201

Telefon: +49 241 80-96961


Büro: Pontdriesch 10, Raum 206

Telefon: +49 241 80-97829


Büro: Pontdriesch 10, Raum 205

Telefon: +49 241 80-96954


Wissenschaftliche Mitarbeiter

Büro: Pontdriesch 10, Raum 209

Telefon: +49 241 80-97075


Büro: Pontdriesch 10, Raum 207

Telefon: +49 241 80-99264


Büro: Pontdriesch 14, Raum 201

Telefon: +49 241 80-xxxxx


Systemadministrator

Büro: Templergraben 55, Raum 115.2

Telefon: +49 241 80-93956


Ehemalige wissenschaftliche Mitarbeiter


Dr. Sakirudeen Abdulsalaam


Dr. Ulas Ayaz


Dipl.-Math. Max Hügel


Le Thang Huynh, Ph.D
Dr. Jannis Kurtz


Emeriti


Prof. em. Dr. Jochen Reinermann


Sonstige ehemalige wissenschaftliche Mitarbeiter

Prof. Dr. Sjoerd Dirksen


Prof. Dr. Klaus Meer


Prof. Dr. Hans-Günter Meier


Prof. Dr. Jan-J. Rückmann


Prof. Dr. Ingo Schiermeyer
Prof. Dr. Oliver Stein


Prof. Dr. Gerhard Wilhelm Weber


Dr. Hamid Douik


Dr. Jinfeng Feng


Dr. Helwig Hassenpflug


Dr. Guido Helden


Dr. Arne Hoffmann


Dr. Andreas Holtkamp


Dr. Gabor Kun


Dr. Ruijan Li


Dr. Marcus Mildner


Dr. Andrea Rohde


Dr. Jürgen Schu


Dipl.-Math. Florian WollschlägerValid HTML5 · Valid CSS3